Mẫu Công văn xin đưa hàng về kho bảo quản

Mẫu Công văn xin đưa hàng về kho bảo quản

Đối với những người làm trong ngành thì cũng biết, một văn bản đề nghị đưa hàng về kho là văn bản được cơ quan, doanh nghiệp lập nhằm xin đưa hàng về kho bảo quản. Nếu bạn đang cần tham khảo về Mẫu Công văn xin đưa hàng về kho bảo quản thì hãy tìm hiểu cùng Exim-Logistics qua bài viết sau đây.

Văn bản xin đưa hàng về kho bảo quản có gì

Theo quy định, trong Mẫu Công văn xin đưa hàng về kho bảo quản cần trình bày cụ thể các thông tin của doanh nghiệp đó. Từ người chịu trách nhiệm bảo vệ hàng hóa và cam đoan về số hàng hóa đó. Đây là một văn bản bắt buộc cần có mà doanh nghiệp nào cần bảo quản hàng hóa cũng cần thực hiện. Mẫu Công văn xin đưa hàng về kho bảo quản được ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành.

Điểm mới trong Thông tư 39/2018/TT-BTC

Để phục vụ các doanh nghiệp và tổ chức một cách đầy đủ và tốt nhất Exim-Logistics đã liên tục cập nhật những thay đổi mà của Bộ Tài Chính. Đây là thông tin quan trọng mà các doanh nghiệp cần biết trước khi làm văn xin đưa hàng về kho bảo quản.

Bao gồm 3 nội dung chính được quy định trong đưa hàng về kho bảo quản theo Thông tư 39/2018/TT-BTC đã sửa và bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC Ngày 20/04/2018 của Bộ Tài Chính chính bao gồm:

  • Kiểm tra an toàn thực phẩm
  • Hàng hóa phải kiểm tra chất lượng,
  • Kiểm tra việc bảo quản hàng hóa và các trường hợp không được đưa về bảo quản.

Mẫu Công văn xin đưa hàng về kho bảo quản

Dưới đây là Mẫu Công văn xin đưa hàng về kho bảo quản được ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành.

Mẫu số 09/BQHH/GSQL

TÊN DOANH NGHIỆP

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

  ……, ngày …. tháng … năm …….

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ

Đưa hàng hóa về bảo quản

Kính gửi: Chi cục Hải quan ……………………………….

  1. Doanh nghiệp đề nghị mang hàng về bảo quản:

– Tên doanh nghiệp: ……………………….Mã số thuế: ……………………….

– Trụ sở chính tại: ………………………………………………………………………….

– Số điện thoại: ………………………………Số fax: …………………………..

  1. Đề nghị cơ quan hải quan giải quyết cho doanh nghiệp được mang hàng thuộc tờ khai số……… về bảo quản tại:

– Địa điểm kho, bãi: ……………………………………………………………………….

– Thuộc phường (xã) ………………………..; quận (huyện) ………………… ,

tỉnh (TP) ……………………………………………………………………………………..

  1. Người chịu trách nhiệm chính trước pháp luật về bảo quản hàng hóa:

– Họ và tên: …………………………………….., năm sinh: ………………….

– Số CMND: …………………….., ngày cấp:………………. , tại……………

– Số điện thoại liên hệ, cố định: …………………………..,di động …………

  1. Nội dung cam đoan:

Kho (bãi) bảo quản hàng hóa có tổng diện tích là: ………………m2; có tường rào cứng ngăn cách với khu vực bên ngoài để bảo quản an toàn hàng hóa; có giấy tờ hợp pháp sử dụng kho, bãi (hoặc hợp đồng thuê kho, bãi đến hết ngày…………….. ); chịu trách nhiệm bảo quản đầy đủ hàng hóa và không tự ý sử dụng, tiêu thụ hàng hóa đến khi được cơ quan hải quan thông quan.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung khai báo và cam đoan trên đây./.

  GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Exim-Logistics dịch vụ hải quan xuất nhập khẩu chuyên nghiệp – dịch vụ khai báo hải quan xuất nhập khẩu hàng đầu Việt Nam.

Hãy liên hệ cho doanh nghiệp chúng tôi, qua:

  • Website: www.exim-logistics.vn
  • Địa chỉ : 60 Phố Nguyễn Thị Định, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Hotline: 0943915225

Xem thêm: Một số nội dung cơ bản của Hợp đồng mua bán đá tự nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *